فواید اصلی ترموزون

سبب نصب سریع و صحیح محصول می شود.بدون ضایعات بوده هنگام تولید تعداد مورد نیاز کارگر و استاد کار را کاهش می دهد.با یک و یا جفت لایی امکان اجرای پنجره ی دو جداره و سه جداره را می دهد.برای اجرای سیستم شیشه برای سطوح غیر صاف و منحنی و گنبدی شکل در معماری مدرن اولین و تنها تولید کننده است. داشتن حلقه های با متراژ بالا باعث راحت بودن نگهداری و انبار کردن همچنین حمل و بارگذاری آسان محصول می شود.با سیستم پرکننده ی گاز آرگون سازگار است.