ترموزون

ترموزون
ترموزون محصولی مقاوم و با فواید مختلف برای اتصال شیشه های پنجره ی دوجداره است.تنها سیستم اتصال شیشه ها هم برای ابعاد استاندارد هم برای ابعاد خاص است.تولید کننده های پنجره، زیر سایه ی ترموزون قادر به ایزوله کردن پنجره های دوجداره هستند.ترموزون با افزایش انعطاف در تولید و اجرا به مشتریان اجازه ی انتخاب رنگ و کیفیت مورد نظرشان را می دهد.برای پروژه های پیشرفته و محبوب مانند گنبد و حلالی پنجره امکانات و نقاط مثبت جدید می آفریند.